SIDEENIT

Povezave za prihodnost

Od prve avtoceste, do najnovejše strategije razvoja prometne infrastrukture. Za lepo in uspešno prihodnost skrbimo že več kot 60 let.

*/ ?>

Obvladujemo celoten proces načrtovanja

Prometne in okoljske študije, študije upravičenosti, načrtovanje in projektiranje, ekonomske in investicijske študije, geografski podatki, vizualizacije, BIM

Podjetje PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. z izjemno tradicijo odlikuje predvsem celovitost storitve, od razvoja prometnih modelov in izdelave prometnih študij, do načrtovanja na področju cestne, železniške, pristaniške, letalske in energetske infrastrukture, konstrukcij, hidrotehnike in prometne ekologije, kar omogoča izvedbo projektov, od same zamisli pa vse do končne izgradnje. S stalnimi partnerji obvladujemo tudi arhitekturo objektov, krajinsko arhitekturo ter prostorsko in urbanistično načrtovanje.

40.5

mio €

Skupni letni promet zadnjih 10 let

> 2

mrd €

Skupna investicija načrtovanih projektov zadnjih 10 let

Velenje - Šentrupert

PNZ YouTube kanal

Glavne aktivnosti

 • Prometne in okoljske študije ter študije hrupnih obremenjenosti
 • Izdelava idejnih študij, zasnove in študije variant prometne infrastrukture vseh vrst
 • Projektiranje cestne, železniške, pristaniške, letališke, energetske, komunalne in ostale infrastrukture
 • Projektiranje inženirskih objektov in stavb s statičnimi izračuni
 • Izdelava ekonomskih in investicijskih študij ter študij upravičenosti
 • Izdelava masterplanov in trajnostnih prometnih strategij
 • Analiza GIS podatkov
 • Vizualizacije
 • Projektiranje z uporabo BIM tehnologije

Organizacija

Svetovanje

 • Priprava projektov
 • Projektne naloge
 • Recenzije in revizije projektne dokumentacije
 • Presoja prometne varnosti

Študije in raziskave

 • Promet
 • Ekologija
 • Upravičenost projektov

Projektiranje

 • Infrastruktura
 • Konstrukcije
 • Hidrotehnika
 • Geodezija
Informacijska oprema Cestninska postaja kompolje

Informacijska oprema

Strojna opremaDelovne postaje, risalniki dimenzij do A0, barvni tiskalniki do A3, skenerji, prenosne delovne postaje, videokamere za štetje prometa, merilniki zvoka, GPS geodetska oprema...

Programska opremaAutoCAD (Map, Civil 3D), Dynameq, PTV Vision, Plateia, Allplan, SCIA Engineer, RIB Limes, RM Bridge, ArcGIS, Traffic Analyst, aaSIDRA, SoundPlan, SSAM, IHSDM, TUBA, Opcost, Canalis, Aquaterra, Hydra, Ferrovia...

Naročnikom nudimo

 • Neprecenljive izkušnje in obvladovanje najzahtevnejšega načrtovanja prometa in prometne infrastrukture
 • Ideje in rešitve za najzahtevnejše infrastrukturne objekte ter načrte zanje kot osnovo za izvedbo
 • Pomoč pri organizaciji projektov, od projektnih nalog do recenzij in revizij, od vloge za izdajo projektnih pogojev, preko vloge za gradbeno dovoljenje do pridobitve uporabnega dovoljenja
 • Znanje na področju presoje varnosti cest
Naročnikom nudimo Razcep Malence
Sodelujemo z uglednimi partnerji Ljubljana Dunajska

Sodelujemo z uglednimi partnerji

Preko celotnega poteka projekta sodelujemo z najuglednejšimi partnerji, kot so: PTVInecoAF-CityplanSATRAIERUIRSUL-FGGUM-FGPAUZ-GFIJS in drugi. Na naših projektih stalno ali občasno sodeluje preko 100 strokovnjakov različnih strok

Najpomembnejše reference v zadnjem obdobju

Izdelava 127 prometnih in okoljskih študij ter študij upravičenosti in hrupne obremenjenosti

 • Nacionalni prometni modeli Slovenije, Hrvaške in Slovaške
 • Mikroskopska simulacija ljubljanskega avtocestnega obroča
 • Mezoskopska simulacija prometa v Mestni občini Ljubljana
 • Obratovalni monitoring hrupa za slovenske avtoceste in pomembnejše državne ceste
 • Študija upravičenosti izgradnje novega mostu čez Savo v Beogradu
 • Strategija razvoja prometa in prometne infrastrukture v Ljubljani
 • Masterplan razvoja avtoceste Zagreb-Karlovac
 • In vrsta drugih

Izdelava preko 70 projektnih dokumentacij za cestno, železniško, pristaniško, letališko in energetsko infrastrukturo v skupni dolžini preko 400 km

 • Državna cesta na 3. razvojni osi od Koroške do Bele Krajine
 • Širitev Ljubljanskega avtocestnega obroča
 • Hitra železnica Trst – Divača, visoko zmogljiva proga Divača – Ljubljana – Zidani Most
 • Posamezni objekti v pristanišču Luka Koper – pristaniška infrastruktura
 • Objekti na letališču Brnik in Cerklje – letališka infrastruktura

Izdelava projektne dokumentacije za inženirske objekte (viadukti, mostovi, zidovi) in stavbe 11 vizualizacij za ceste, železnice, protipoplavne ukrepe in predor Karavanke – druga cev Izdelava projektov v BIM (Building Information Modeling) tehnologiji

Luka Koper

Naši naročniki

 • Municipality Bad Radkersburg, Austria
 • Belgrade Land Development Public Agency, Serbia
 • Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Serbia
 • Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure of Republic of Croatia
 • DARS d.d. - Motorway Company in the Republic of Slovenia
 • Gruppo Europeo di Interesse Economico Linea Ferroviaria transfrontaliera Trieste – Divača (Italy/Slovenia)
 • HESS - Slovenian Hydroelectric Power Company
 • Hofer, EU
 • HSE - Slovenian Power Company
 • Institut IGH, Croatia
 • Lidl, EU
 • Municipality of Ljubljana
 • Port of Koper, Slovenia
 • Mercator, Slovenia and Serbia
 • Rijeka-Zagreb motorway, Croatia
 • DRSI - Slovenian Infrastructure Agency
 • SŽ - Slovenian Railways
 • Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic
 • Spar, EU
 • Ministry of infrastructure of Republic of Slovenia
 • Shell EU
rondo tomačevorondo tomačevo
viadukt Kozinaviadukt Kozina
nadhod preko hc kopernadhod preko hc koper
cestna postaja tepanjecestna postaja tepanje
dolge doledolge dole
podvoz pri trati ŠKpodvoz pri trati ŠK

Kontaktne informacije

Direktor
Andrej Jan u.d.i.g
01 589 65 18
pnz@pnz.si

Glavna pisarna
Tatjana Križaj
ponudbe
01 589 65 35

Helena Kopač
tajništvo
01 589 65 14

Saša Hribar
pisarna direktorja
01 589 65 19

pnz@pnz.si

Infrastruktura
Marko Jelenc u.d.i.g
01 589 65 40
marko.jelenc@pnz.si

Igor Trdin u.d.i.g.
01 589 65 48
igor.trdin@pnz.si

Rok Cunder u.d.i.g.
01 589 65 45
rok.cunder@pnz.si

Gregor Kralj u.d.i.g.
01 589 65 49
gregor.kralj@pnz.si

Promet
mag. Gregor Pretnar u.d.i.g
promet
01 589 65 23
gregor.pretnar@pnz.si

mag. David Trošt u.d.i.g.
promet
01 589 65 21
david.trost@pnz.si

Miha Zupančič u.d.i.g.
hrup
01 589 65 26
miha.zupancic@pnz.si

Hidrotehnika
Andrej Bogataj u.d.i.g
01 589 65 16
andrej.bogataj@pnz.si

Konstrukcije
mag. Samo Križaj u.d.i.g
01 589 65 30
konstrukcije@pnz.si

Matična številka: 5459966000
Davčna številka: SI15531058
TRR: IBAN SI56 2900 0000 1823 748 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)
IBAN SI56 2420 1900 3328 129 (KBS banka d.d.)

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana
info@pnz.si